LOGO

Ochotnicza Straż Pożarna przypomina...

W naszej wsi jest wiele domów i mieszkań ogrzewanych piecami. Eksploatując je, musimy pamiętać o kilku zasadach, aby ustrzec się niebezpieczeństwa pożaru sadzy w kominie. Pożary sadzy w sezonie grzewczym zdarzają się bardzo często.


Co zrobić aby ustrzec się przed takim zdarzeniem? Po pierwsze - w piecach nie należy palić mokrym drewnem. Powoduje ono osadzenie się dużych ilości sadzy w przewodzie kominowym. Po drugie należy pamiętać o regularnym czyszczeniu komina. Przypominam, że to na właścicielu budynku ciąży obowiązek wzywania firmy kominiarskiej. W przypadku pieców na paliwo stałe przewody kominowe powinny być czyszczone cztery razy w roku. Raz w roku uprawniony kominiarz musi wydać opinię dopuszczającą instalację kominową do użytku.


Warto o to zadbać we własnym zakresie - brak dokumentów potwierdzających wizytę kominiarza może narazić nas na zapłacenie mandatu oraz trudności w wypłacie odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w razie wybuchu pożaru.


Co zrobić, gdy sadze już się zapalą? Należy wezwać straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 998 ponieważ silnie nagrzewający się komin stwarza ryzyko zapalenia się przylegających do niego części budynku oraz połaci dachu. Następnie należy wygasić palenisko poprzez wygarnięcie żaru lub zasypanie go piaskiem i szczelnie zamknąć piec. W żadnym wypadku nie należy gasić paleniska wodą an i wlewać jej do przewodu kominowego - powstająca para może spowodować rozsadzenie komina.


Należy pamiętać, że każdy pożar sadzy niszczy komin. Powstająca wtedy wysoka temperatura powoduje wykruszenie spoin między cegłami i w konsekwencji rozszczelnienie przewodu kominowego. To z kolei może powodować przedostawanie się dymu i trujących gazów do pomieszczeń mieszkalnych.