LOGO

Powódź - co robić?? praktyczne porady

O czym trzeba pamiętać w czasie zagrożenia powodzią: 
– nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych; 
– nie przejeżdżaj przez wały przeciwpowodziowe; 
– nie uprawiaj gruntu w odległości mniejszej niż 3 metry od wału przeciwpowodziowego; 
– nie uszkadzaj umocnień przeciwpowodziowych; 
– nie sadź drzew na wałach przeciwpowodziowych; 
– nie stawiaj budynków, nie kop rowów, dołów, studni, itp. w odległości mniejszej niż 50 metrów od wałów przeciwpowodziowych. 

Przed powodzią: 
– ubezpiecz siebie i swój dobytek; 
– upewnij się, że członkowie twojej rodziny więdzą co robić w czasie powodzi; 
– naucz swoje dzieci, kiedy mają dzwonić pod dane numery ratunkowe; 
– zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania (przeważnie jest to: dźwięk syreny, gong, dźwięk dzwonów kościelnych); 
– ustal z członkami swojej rodziny sposób porozumiewania się w razie rozdzielenia. 

Gdy wiesz, że powódź cię nie ominie: 
– przygotuj worki z piaskiem; 
– zadbaj o bezpieczne schronienie lub dogodną drogę ucieczki dla swoich zwierząt; 
– wyłącz zasilanie elektryczne i dopływ gazu; 
– zabezpiecz najcenniejsze rzeczy, np. przenosząc je na wyższe piętra budynku; 
– usuń ze swojej posesji wszystkie pojazdy, przemieszczając je w bezpieczne miejsce; 
– usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak, np. środki owadobójcze; 
– przygotuj się do ewentualnej ewakuacji; obmyśl dostępne drogi ucieczki, bezpieczną formę przemieszczenia swojej rodziny, wybierz najpotrzebniejsze rzeczy, jakie ze sobą zabierzesz (pamiętaj, że dorosłe osoby nie powinny mieć przy sobie więcej, niż 50 kilogramów bagażu). 

W czasie powodzi: 
– włącz radio, a w nim lokalną stację, aby dowiedzieć się cennych informacji na temat dalszego postępowania, powstałych zniszczeń, działań służb ratowniczych, itd.; 
– w razie niebezpieczeństwa przenieś się na wyżej położone tereny; 
– jeżeli lokalne władze każą mieszkańcom opuścić swoje domy i jak najszybciej ewakuować się z miejsca zagrożenia, zrób to; 
– daj swoim dzieciom kartki z ich imionami i nazwiskami oraz adresem kontaktowym do ich opiekunów; 
– jeżeli to możliwe, zostaw w miejscu zamieszkania informacje o tym, gdzie i kiedy wyjechałeś; 
– w razie opuszczenia swojego domu, zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym; 
– jeżeli opuszczasz miejsce zamieszkania własnym środkiem transportu, jedź drogami wyznaczonymi przez lokalne władze, jeżeli natomiast ugrzęźniesz na zalanym obszarze, szybko opuść pojazd; 
– zadbaj o swoje zwierzęta; wypuść je z klatek, zamkniętych pomieszczeń, itp., aby miały szansę na przeżycie; 
– w czasie powodzi odłącz zasilanie elektryczne, sieć gazową i wodociągową; 
– w miarę możliwości zaopatrz się w zapas wody pitnej i przenieś ją na wyższe piętra budynku; 
– nie pij wody ze studni i wody gruntowej; 
– jeżeli widzisz, że nurt wody jest silny, nie chodź po zalanych obszarach; 
– jeżeli musisz przejść przez zalany obszar, używaj, np. tyczki, aby sprawdzić grunt przed sobą; 
– jeżeli jesteś w stanie, zgłoś się do odpowiednich służb, aby pomóc im w walce z powodzią; 
– nie panikuj, myśl trzeźwo. 

Ważne! 
   W wypadku zagrożenia życia lub innych niebezpieczeństw, machając, np. flagą lub kawałkiem materiału o odpowiednim kolorze, możesz prosić o pomoc: 
– kolor biały (prosisz o przeniesienie z miejsca, w którym się obecnie znajdujesz); 
– kolor czerwony (prosisz o jedzenie i wodę); 
– kolor niebieski (prosisz o przybycie lekarza).