LOGO

Zarząd OSP w Krasnej Górze:


  Prezes – dh Grzegorz Wąchała

  Naczelnik – dh Ireneusz Koper

   Z-ca Naczelnika - dh Jan Dziedzic

Sekretarz - dh Mateusz Lelek

   Skarbnik - dh Paweł Muszyński

Gospodarz - dh Przemysław Wąchała


Komisja Rewizyjna OSP w Krasnej Górze:


Przewodniczący – dh Bartłomiej Dziedzic

Sekretarz – dh Adrian Dec

Członek – dh Adam Szremski