LOGO

Organizacja lądowiska dla śmigłowca

 

 

Brać śmigłowiec na klatę - tak właśnie w żargonie pracowników lotniczego pogotowia ratunkowego nazywa się przyjmowanie (przysadzanie, przyziemianie) śmigłowca przez osobę za pomocą określonych sygnałów-gestów znajdującą się na lądowisku.
W artykule przedstawiono jak robić to poprawnie oraz jak prawidłowo zorganizować bezpieczne lądowisko dla śmigłowca i załogi HEMS.

 

I) wybór miejsca lądowania

 1. Miejsce do lądowania powinno być wystarczająco duże, przyjmuje się, że minimum w dzień to kwadrat o boku 35 m dla śmigłowca Mi-2 Plus oraz prostokąt o bokach 35x25 m dla śmigłowca EC 135.
 2. Miejsce - płaska powierzchnia, bez dołów, wystających kamieni itp., o zwartej nawierzchni (drobne kamienie, ostry piasek lub pył mogą zranić ludzi i uszkodzić śmigłowiec),
 3. Jeżeli różnica poziomów terenu w miejscu lądowania przekracza 1 m na odległości 12 m to miejsce jest zbyt pochyłe.
 4. W miejscu do lądowania nie powinno być ludzi, pojazdów, przeszkód takich jak słupy, przewody linii energetycznych i telefonicznych, drzewa, pnie, kamienie, zwierzęta gospodarcze, itp. Trzeba pamiętać, że bardzo niebezpieczne a zarazem najmniej widoczne z powietrza są przewody elektryczne.
 5. W przypadku drogi, powinien to być odcinek widoczny z daleka dla jadących, oddalony od łuków i zakrętów oraz bez przeszkód.
 6.  Lądowanie i start śmigłowca odbywa się pod wiatr, położenie przeszkód na podejściu i po starcie powinno umożliwiać zachowanie toru lotu o nachyleniu 1:6.
 7. Ostateczną decyzję o miejscu wylądowania podejmuje pilot śmigłowca. 

 

II) zabezpieczenie miejsce lądowania

 1. Poinformuj przez radio o położeniu miejsca wybranego do lądowania, jaki jest jego stan, właściwości nawierzchni, jakie są przeszkody wewnątrz i na zewnątrz strefy lądowania, zwłaszcza napowietrzne linie energetyczne lub telefoniczne.
 2. Podaj, jakie są inne zidentyfikowane niebezpieczeństwa.
 3. Na miejscu lądowania niedopuszczalna jest obecność zwierząt.
 4. Zabezpiecz lub usuń wszystkie luźne przedmioty mogące unieść się w strumieniu powietrza w rejonie lądowiska.
 5. Zamknij drzwi karetki oraz innych pojazdów w pobliżu.
 6. Określ kierunek wiatru przy ziemi.
 7. Chroń oczy przed unoszącym się pyłem i zanieczyszczeniami.
 8. Nie należy do oznakowania terenu używać taśmy ostrzegawczej, ponieważ łatwo może się ona dostać w pracujący wirnik.
 9. W celu ułatwienia załodze śmigłowca identyfikacji miejsca lądowania włącz w dzień i w nocy światła błyskowe karetki, wozu bojowego Straży Pożarnej.
 10. Miejsce do lądowania w nocy powinno być w miarę możliwości oświetlone przez Straż Pożarną za pomocą czterech świateł skierowanych do środka wyznaczonego obszaru (oświetlenie miejsca przyziemienia w nocy wykonaj w taki sposób, by nie oślepiać pilota lądującego śmigłowca - nie świecić w oczy).
 11.  Jeśli lądowanie odbędzie się na drodze (rysunek) lub jej skraju, zamknij ruch przed lądowaniem śmigłowca. Ruch musi być zatrzymany, aż do jego odlotu.
 12. Przy wyznaczaniu miejsca do lądowania na drodze należy zablokować ruch ustawiając na obydwu końcach pojazdy z włączonymi światłami błyskowymi i drogowymi w odległości około 100 m (rysunek). Należy rozważyć usunięcie znaków drogowych i tablic informacyjnych, które mogłyby stanowić przeszkodę w lądowaniu śmigłowca.
 13. Nie pal w odległości mniejszej, niż 50 metrów od śmigłowca.

 

III) strefy niebezpieczne przy śmigłowcu

 1. W trakcie lądowania, wyłączenia silników, rozruchu oraz startu, generalnie w czasie, gdy wirnik nośny się kręci - obowiązuje bezwzględny zakaz      zbliżania się kogokolwiek do śmigłowca na wyznaczone lądowisko HEMS lub odległość mniejszą jak 30 metrów.
 2. Podmuch od pracującego wirnika stwarza możliwość poderwania luźnych przedmiotów (np. pościeli z noszy, folii, śniegu kurzu), stanowi to zagrożenie dla przyjmujących oraz śmigłowca
 3. Uważaj na wirujące łopaty i śmigło ogonowe
 4. Nigdy nie przechodź w rejonie śmigła ogonowego śmigłowca!
 5. Nigdy nie podchodź do śmigłowca od strony wznoszącego się zbocza! Uważaj na łopaty wirnika nośnego!
 6. Do śmigłowca zawsze zbliżaj się tylko z boku.
 7. Po przekazaniu pacjenta kontakt z załogą nawiązuj tylko radiowo lub wizualnie – nie zbliżaj się do śmigłowca.

 

IV) podjazd do śmigłowca

 1. Osoby i pojazdy nie uczestniczące bezpośrednio w przekazaniu poszkodowanego oraz osoby postronne nie mogą zbliżać się na odległość mniejszą, niż 30 metrów od śmigłowca.
 2. Osoby lub pojazdy przekazujące poszkodowanego nie mogą zbliżać się do śmigłowca bez wezwania przez załogę śmigłowca!
 3. Czekaj, aż ktoś z załogi śmigłowca podejdzie do Ciebie lub wykona jednoznacznie przywołujący gest! Stosuj się do poleceń członka załogi.
 4.  Do śmigłowca zawsze zbliżaj się z boku (strefy dozwolone na szkicu).
 5.  Dojazd pojazdów - wyłącznie wzdłuż śmigłowca.
 6. Dojazd karetki - po lewej stronie, wyłącznie wzdłuż śmigłowca, nie bliżej niż 2 metry od jakiegokolwiek elementu śmigłowca (uważaj na łopaty wirnika).

 

 

                                                                        źródło: www.lpr.com.pl